tel. (+44) 0161 627 5872

Unit 29

Booth House

Featherstall Road South

Oldham

OL9 7TQ

Radio Top

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN

2019-2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone | www.radiotop.com.pl

WIADOMOŚCI

POGODA

RADIO

RAMÓWKA

HIT NA HIT

TOP40.PL

MAPA RADIA

REKLAMA

f

W pierwszym półroczu 2020 r. liczba Polaków w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 85 tys., co jest rekordowym spadkiem, a w stosunku do szczytu w 2017 r. ich liczba zmniejszyła się już o 206 tys. - wynika z opublikowanych w czwartek szacunków urzędu statystycznego ONS.

 

  • Według obliczeń ONS, w połowie 2020 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 815 tys. osób mających polskie obywatelstwo

  • Od 2014 r. liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii rosła nieustanie do 2016 r., po czym minimalnie spadła, ale na koniec 2017 r. osiągnęła rekord - ONS szacował, że było ich wówczas 1,021 mln

  • Obywatele polscy pozostają zdecydowanie największą grupą cudzoziemców zamieszkujących Wielką Brytanię

 

 

Według obliczeń ONS, w połowie 2020 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 815 tys. osób mających polskie obywatelstwo. W poprzedniej takiej statystyce, przedstawiającej sytuację na koniec 2019 r. liczbę osób z polskim obywatelstwem ONS szacował na 900 tys. To oznacza największy spadek od momentu rozpoczęcia masowych migracji Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarcia brytyjskiego rynku pracy w 2004 r.

Od 2014 r. liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii rosła nieustanie do 2016 r., po czym minimalnie spadła, ale na koniec 2017 r. osiągnęła rekord - ONS szacował, że było ich wówczas 1,021 mln. Od tego czasu zaczął się odwrotny trend, przy czym największym dotychczas spadkiem był ten zarejestrowany między połową a końcem 2018 r. - o 80 tys.

Podobnie wyglądają szacunki dotyczące osób urodzonych w Polsce. Według stanu na połowę 2020 roku ich liczba wynosiła 746 tys., podczas gdy na koniec 2019 r. było to 818 tys. Natomiast w porównaniu ze szczytowym momentem, na koniec 2017 r., zmniejszyła się ona już o 176 tys. Liczba osób z obywatelstwem polskim jest większa niż urodzonych w Polsce, bo ta pierwsza obejmuje dzieci obywateli polskich urodzone już na terytorium Wielkiej Brytanii. W drugiej są wprawdzie także Polacy, którzy przyjęli brytyjskie obywatelstwo, ale jest to wyraźna mniejszość.

Obywatele polscy pozostają zdecydowanie największą grupą cudzoziemców zamieszkujących Wielką Brytanię. Ich liczba - 815 tys. - jest ponad dwa razy większa niż będących na drugim miejscu obywateli Rumunii - 404 tys. Dalej znajdują się obywatele Indii, Irlandii i Włoch.

Z kolei wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych za granicą osoby urodzone w Polsce - 746 tys. - były na drugim miejscu. Więcej było tylko osób urodzonych w Indiach - 847 tys., zaś na miejscach od trzeciego do piątego znalazły się osoby urodzone w Pakistanie, Rumunii i Irlandii.

 

Trend spadkowy

 

Spadek liczby Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wpisuje się w szerszy trend. W połowie 2020 r. liczba osób w każdej z pięciu wyszczególnionych grup - urodzeni w 14 starych państwach członkowskich UE, w ośmiu państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej przyjętych w 2004 r., łącznie w Bułgarii i Rumunii, w Azji oraz reszcie świata - była mniejsza niż w połowie 2019 r. Natomiast jeśli chodzi o osoby z obywatelstwem innym niż brytyjskie ich liczba spadła w przypadku pierwszych czterech z tych grup, a jedynie zwiększyła się - i to bardzo nieznacznie - ostatnia.

Ogółem ONS szacuje, że w połowie 2020 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 9,2 mln osób urodzonych poza jej granicami, zaś                liczba osób bez brytyjskiego obywatelstwa wynosiła 6,0 mln. Stanowiło to spadek odpowiednio o 246 tys. i 231 tys. w stosunku do połowy roku 2019.

Komentarze

Rekordowy spadek
liczby Polaków zamieszkujących
Wielką Brytanię


15 stycznia 2021
Radio Top  Kręci Nas Muzyka

Kręci Nas Muzyka

Loading ...

Wejdź na

WIELKA BRYTANIA